หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ ข่าวสาร และโปรโมชั่น

     BricsCAD
     ProgeCAD
     AutoCAD
     SPACECLAIM
     Rhinoceros
     KeyShot


     SprutCAM

 

     Midas NFX
     - World's fastest FEA

     Algoryx Simulation


     VISI

 

     News & Promotion

 

     Contact Us

 

 

Inside NFX

Introducing the powerful CAE solutions

midasNFX streamlines the repetitive design process by eliminating the tedious time-consuming process associated with a series of design changes in conjunction with seeking optimum design. Analysis process is optimized and simplified in such a way that the designers can expand their capabilities into CAE analysis. The experts and experienced analysts can also focus on innovation enjoying the high-end finite element functionality to undertake various advanced analyses faster with confidence.

With the aid of phase optimization, product development has become easier than ever. And the design analysis cycle has become significantly reduced with smart geometric clean up, fast auto-mesh generators and solvers powered by 64-bit and parallel processing.

Implementation of changes no longer involves tedious activities. All the analytical data previously defined can be reused for subsequent analysis.

midasNFX is an integrated finite element analysis program for linear and nonlinear simulations. Efficient and accurate analysis with an integrated pre-post processor, developed by senior mechanical engineers with expertise in CAE software development, provides accurate results for advanced analysis and design. midasNFX offers an intuitive GUI in the CAE environment of reliability and convenience for optimum design-driven analysis.

midasNFX represents the synthesis of a proven track record of successful CAE software development and engineering consulting practices for over 20 years solving challenging engineering problems around the world.

Benefits Summary

* A fast product development cycle through diverse CAD interface & cleanup, high speed quality mesh auto-generators and advanced solvers catered to large models with automatic solution convergence
* Cost efficient design through intuitive GUI and automated analysis process sufficiently simplified for designers to extend their capabilities into high-end analyses
* Innovative product development design for experts and experienced analysts through automated computational tasks of advanced analyses and the setting the analysis templates
* An inexpensive single package to address practically all different types of design problems encountered in mechanical engineering

 
Quick Overview

 
Simpler, lighter and intuitive for design Analysis

midasNFX provides a high-performance finite element pre-processor that provides a highly interactive and visual environment to analyze product design performance.

A quantum leap in operational environment can be experienced in midasNFX. The user interface is simple, light and intuitive for design analysis in practice for general designers and beginners to expert analysts.

Through a series of steps from generating an analysis model using a CAD model to analyzing and generating an automatic report, midasNFX guides the users to effectively conduct the entire process of analysis and evaluation of results.

midasNFX enables both expert and novice users to easily generate optimum mesh for analysis through a number of auto-mesh generation options.

 
High-performance, high-quality auto-mesh generation
midasNFX presents the users with an advanced suite of easy-to-use tools to build and edit CAE models. For 2D and 3D model creation, The users have access to a variety of mesh-generation capabilities, as well as the midasNFX ‘s powerful auto-meshing functions.
     * Hybrid Meshing
midasNFX generates high-quality, hexahedron dominant element mesh even for solid models of complex shapes. As such, the number of nodes and hence the analysis time become significantly reduced. Especially the boundaries generally consist mostly of hexahedra, the results of which are superior to other element types.
     * Mesh Generation by Parallel Processing
midasNFX supports parallel processing that utilizes multi-cores during mesh generation. Even for a large scale assembly model consisted of tens and hundreds of parts, many parts are simultaneously meshed, which results in a significant reduction in the total mesh generation time.
 
CAD Interoperability
midasNFX provides direct readers for industry-leading CAD data formats for generating finite element models. Moreover, midasNFX retains robust tools to clean up imported geometry containing surfaces with gaps, overlaps and misalignments that prevent high-quality mesh generation. By eliminating misalignments and holes, and suppressing the boundaries between adjacent surfaces, users can mesh across larger and more logical regions of the model while improving the overall meshing speed and quality. Boundary conditions can be applied to these surfaces for future mapping to underlying element data.
     * CATIA
     * SolidWorks
     * Creo (Pro/ENGINEER)
     * NX (Unigraphics)
     * Parasolid
     * Inventor
     * IGES
     * STEP
     * ACIS
 

 

 

 
 
Tags โปรแกรม AutoCAD | โปรแกรมเขียนแบบ | โปรแกรมAutoCAD ลิขสิทธิ์ ราคาถูก| BricsCAD | ProgeCAD | AutoCAD ราคาถูก | AutoCAD ลิขสิทธิ์ | SpaceClaim | CAD ลิขสิทธิ์ | SolidWorks | Inventor | ออกแบบ 3 มิติ | เขียนแบบ 2 มิติ | CAD ราคาถูก | CAD/CAM ราคาถูก | โปรแกรมทดแทน AutoCAD | โปรแกรมทดแทน SolidWorks | เขียนแบบ drawing | AutoCAD 2014 | AutoCAD 2015 | AutoCAD 2016 | SolidWorks 2012 | SolidWorks 2013 | SolidWorks 2014 | SolidWorks 2015 | Rhinoceros | Rhino3d Thailand | KeyShot | Render | Jewelry Design | Industrial Design | Product Design | Vray for Rhino | | Grasshopper3d | 3dsMax |